Szkoła Podstawowa nr 4 w Radomiu

Szkoła Podstawowa nr 6 w Radomiu

Szkoła Podstawowa nr 8 w Radomiu

Szkoła Podstawowa nr 13 w Radomiu

Szkoła Podstawowa nr 18 w Radomiu

Szkoła Podstawowa nr 23 w Radomiu

Szkoła Podstawowa nr 20 w Radomiu

Szkoła Podstawowa nr 21 w Radomiu

Szkoła Podstawowa nr 25 w Radomiu

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1 w Radomiu

Szkoła Podstawowa w Mazowszanach

Szkoła Podstawowa w Mąkosach Starych

Szkoła Podstawowa w Kozłowie

Szkoła Podstawowa w Sieklukach

Szkoła Podstawowa w Goryniu

Szkoła Podstawowa w Goździe.

Szkoła Podstawowa w Lewiczynie.

Szkoła Podstawowa w Bukównie

Szkoła Podstawowa w Rogolinie

Szkoła Podstawowa w Podlesie Duże

Szkoła Podstawowa w Szczytnej

Szkoła Podstawowa w Lesiowie

Szkoła Podstawowa w Kowali

Szkoła Podstawowa w Małęczynie

Szkoła Podstawowa w Rudzie Wielkiej

Szkoła Podstawowa w Lesiowie

Szkoła Podstawowa w Czarnocinie

Publiczne Gimnazjum nr 10 w Radomiu

Publiczne Gimnazjum nr 11 w Radomiu

Publiczne Gimnazjum nr 12 w Radomiu

Publiczne Gimnazjum nr 13 w Radomiu

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Pionkach

Publiczne Gimnazjum w Parzenicach

Publiczne Gimnazjum w Rogolinie

Publiczne Gimnazjum w Klwowie

Katolickie Gimnazjum im. św. Filipa Neri w Radomiu

Zespół Szkół w Skaryszewie.

Zespół Szkół w Klwowie.

Zespół Szkół w Wolanowie

Zespół Szkół w Skaryszewie

Zespół Szkół Muzycznych w Radomiu

Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Radomiu

Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu

Zespół Szkół Ponad Gimnazjalnych w Białobrzegach

Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Radomiu.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach

Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Radomiu

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanym

Zespół Szkół gminnych w Starej Błotnicy

V Liceum im. Romualda Traugutta w Radomiu

VII Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Radomiu

IV Liceum im. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu

Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Radomiu

Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu.

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.

Wyższa Szkoła Handlowa w Piotrkowie Trybunalskim.

Centralna Szkoła Państwowa Straży Pożarnej w Częstochowie

Przedszkole "Kraina Radości" w Radomiu

Przedszkole " Słoneczko" w Radomiu

Przedszkole nr 1 w Radomiu

Przedszkole w Sieklukach

Przedszkole w Starym Goździe

Przedszkole w Kadłubie

Przedszkole w Kaszowie

Szkoła Rysunku KRESKA

Szkoła Języków Obcych INTERLANG